Vi foreslår at NMF fremlegger den dokumentasjonen de sier de har

foto
Vil utrede nmer: Miljødirektoratet mener deponialternativene Raudsand, Gudvangen og Odda må utredes videre med tanke på egnethet. Foto: Oivind Leren