Mandag ettermiddag var politikere og næringslivsfolk i Sunndal samlet til sentrums-seminar. Gjester var innbudt, og nettopp disse – forretningsmannen Erik Berg og Oppdal-ordfører Ola Røtvei – kom med mange innspill til ettertanke. Deres innlegg viste at blikk utenfra kan gjøre godt. Så hjelper det selvsagt også at det er flinke folk man får tak i, som har evnen til å inspirere andre – slik Røtvei og Berg har. Man kanskje helte de også litt kaldt vann i blodet på noen av sentrumsutviklerne? Kanskje viste de at veien fram til «nytt» sentrum er lengre enn man trodde? Røtvei – med erfaring fra Oppdal – var helt i alle fall helt klar på at plattformen for arbeidet sunndalingen nå ønsker å ta fatt på, må bygges på klare forestillinger om infrastrukturen i sentrum. Hvor skal veiene gå? Hva med de viktigste byggene og andre fysiske realiteter? «Statens vegvesen og deres planer er den første og viktigste premissen for all sentrumsplanlegging,» sa Røtvei. Med andre ord: Planarbeid blir svært omfattende. Og Berg? Jo, han snakket om den gangen han syntes at Sunndalsøra virkelig «var noe». «Vi kom til et sted med gater, med bulevarder. Det var et eventyr, men nå er denne imagen borte,» sa Berg. Han oppfordret sunndalingene om å gjøre noe med stedets grå image. Forretningsmannen ba kort og godt sunndalingene prøve å finne noe som kan selge stedet – noe spesielt, som kan skille Sunndal fra de andre fire-fem hundre kommunene i landet som har «hårete» mål både for sentrumsutbygging, folketall og reiseliv. Det er nemlig mange om beinet. Kampen om å bli den lekreste – om å bli foretrukket – er hard. Et godt sentrum gjør godt også for kretsene. Dette understreket Sunndalsl-ordfører Tove-Lise Torve på mandagens seminar. Også vi vil nevne dette spesielt. Det er etter vår mening nemlig ingen grunn til at et arbeid med å utvikle sentrum skal bli hemmet av en krets/sentrum-konflikt. Heller tvert imot. Her har hele kommunen alt å vinne. Det er mye som må ses på og tenkes på i prosessen framover. Ikke minst bør selve sentrumsområdet defineres. Hele Sunndalsøra – mellom tettstedskiltene – blir et altfor stort. For vår del – og slik Torbjørn Torske var inne på i sitt foredrag mandag – synes vi det får holde med strekningen fra kirkebakken og nedover forbi rundkjøringen. Men ikke langt forbi. «Sunndalsøra sentrum», snakket Erik Berg om i sitt foredrag. Kanskje skal vi heller si «Sunndal sentrum», og la det bli kjernen av Sunndalsøra. Et sentrum bør videre ha mange og gode sentrumsfunksjoner – funksjoner og tilbud som får stedet til å leve og pulsere flest mulig timer av døgnet. I dag har Sande-området – som vi ikke vil definere som sentrumsområde – fått både skolene, idretten og snart også kulturskolen. Det er mer enn nok. Ja, sannsynligvis altfor mye. Startskuddet for sentrumsprosessen er gått. Veien videre er i ferd med å bli staket ut. Dette kan bli meget bra – med kommunen, næringslivet og befolkningen i hele Sunndal på laget. Og mandagens seminar? Jo, det ble på alle måter vellykket. Men kanskje burde man brukt mer tid på å kommunisere underveis? Tre-fire timer med foredrag kan bli vel mye enveiskjøring. Når det er sagt, ble det mer rom for kommunikasjon ut på ettermiddag og kvelden.