"Det spesielle er at nettopp Senterpartiet er førende i denne rollen"