Kjære Dordi!

Jeg blir betenkt over å se at du som har bodd så mange steder, har kontakt med en del prominente personer, studert mange fag, språk og kunst, og har bl.a.kartlagt utvandrerne til Amerika fra Surnadal, og vært lærer blant annet på Mo skule, kan finne på å bruke så mange nedsettende fraser om ting som du tror har foregått og ikke vet.

Det kan hende man må gå dypere i materien for få vite hva som er reelt.

Da det var snakk om gang- og sykkelvei på Røv, ble det bevilget 42,5 mill. Kr fra Fylket til en trasé fra Utigard å Holtenveien til Røvsbrua.

Da tok Erik Moen kontakt med lederen i Samferdselskomiteen i Møre og Romsdal, for å høre om det var mulig å flytte disse pengene over til planlegging av vei forbi Røv. Hun svarte at hvis alle oppsitterne på Røv var enige, kunne dette gjennomføres.

Da Statens Vegvesen inviterte til oppstartsmøte når det det gjaldt gang og sykkelveien, tok Erik opp dette med flytting av Fylkesveien forbi Røv, slik at eksisterende vei kunne brukes til lokal trafikk.

Det var imidlertid flere småbarnsforeldre som fryktet at det da kunne gå veldig mange år før denne omkjøringsveien ville bli gjennomført. De ville ha gangvei/sykkelvei så fort som mulig, så det ble altså ingen enighet på møtet. De ville at barna deres skulle få oppleve trygg skolevei før de forlot skolen.

Hvem kan kritisere dem for det?

Da det ikke ble enighet om å flytte pengene til Fylkesveitrasé forbi tettbebyggelsen på Røv, fortsatte Erik å arbeide for at gang og sykkelveien skulle bli realisert.

Den ble imidlertid satt på pause da Nordøyvegen på Sunnmøre skulle gjennomføres. Alle andre vegprosjekter som ikke allerede var satt i gang, ble lagt på is.

Nå har det gått noen år, og veibyggingen på Røv er igangsatt, men det er trist å se alle hagene som blir ødelagt.

Vi får en sikker skolevei, og myke trafikanter vil endelig kunne gå tur uten å være livredde for å bli kjørt ned, og nye mødre med småbarn og barnevogn kan lufte seg på den eneste mulige veien, uten å bli «hyttet til» av sjåfører.

Noen ganger er det gode det bestes fiende. Ting må skje, det må forandringer til, og det er så uendelig mye vi kan være uenige om.