Som nærmeste leder for ansatte på biblioteket reagerer jeg på at en ansatt ved personalavdelingen i Sunndal kommune uttaler seg ugreit om bemanningen på biblioteket via Facebook. I 2021 hadde vi en 100% barne- og ungdomsbibliotekar.  Da han sluttet omtrent samtidig med at jeg gikk ut i foreldrepermisjon kom det inn vikar. Hun tok med en gang fatt på arbeidet som retter seg mot barn og unge fordi det er dette hun er glimrende god på, og det var det biblioteket trengte mest i en sårbar situasjon. Da tidligere barne- og ungdomsbibliotekar sluttet gikk stillingen rett til innsparing, dermed har vikaren formelt sett fungert som vikar for vikaren til biblioteksjefen.  Alle som har besøkt biblioteket, vært involvert i bemanningssituasjonen på noen som helst måte eller bare har lest avisene vet at det er vikaren som kom inn utenfra som hele veien har jobbet målrettet for å gi barn og unge i Sunndal et solid og spennende bibliotektilbud. Å så tvil om at ansatte på biblioteket ikke er dedikert nok til å overta vikarens arbeidsoppgaver undergraver hennes kompetanse og legger til grunn en holdning om at barne- og ungdomsarbeid er noe hvem som helst kan gjøre, bare de de er dedikert nok. Barne- og ungdomsarbeid er selvfølgelig et fag, noe du må trives med for å få til og være personlig egnet for å drive med. Ansatte på biblioteket er dedikerte, men ikke like. Vi har ulik bagasje og kvalifikasjoner og jeg ser det som min jobb som leder å bygge opp under det folk er gode på, samt å gi utfordrende oppgaver slik at vi vokser og utvikler oss sammen. Vi trenger ulike styrker for å bli et godt lag. Om du er en reser på katalogisering, innkjøp, grafisk design, bokanmeldelser osv, men vegrer deg for å formidle til barn og unge, skal du ikke få høre at problemet er at du ikke er dedikert nok. Arbeidslivet skal utfordre, men også legge til rette og ledere skal jobbe for at brukerne av tilbudene får best mulig opplevelser. I Facebook-innlegget stilles det spørsmål om det er verdt å opprette en ny stilling på biblioteket uten å belyse at det faktisk er kuttet en 100% stilling. Ansatte ved personalavdelingen setter kultur opp mot helse og skole (noe som må være et av de mest brukte strategiene for å rettferdiggjøre og forklare kutt i kultur). Hvem er mest verdt bibliotekaren eller sjukepleieren? En lærer ekstra i klasserommet? Sunndal kommune består av et sammensatt felleskap. Vi må alle ta vår del av innsparinger og ansvar for at budsjettet holder vann, men det virker splittende å sette tjenestene opp mot hverandre. En bibliotekar kan aldri erstatte en sjukepleier, men vi ønsker et tettere samarbeid med andre tjenester i kommunen. Biblioteket kan bidra til trivsel, kunnskapsdeling, være med å utjevne forskjeller i samfunnet og være en meningsfull møteplass for store og små i Sunndal. For at kulturen skal være en del av folkehelsearbeidet i kommunen vår trenger vi ansatte med på laget som innimellom setter seg på gulvet, byr fram fanget, synger, leser, klipper og limer, besøker alle trinn mellom 1. - 7. i forbindelse med Sommerles, steiker vafler og mye mer - om hverandre.

Lina Engelsrud,

biblioteksjef i Sunndal