Situasjonen for næringslivet i fylket vårt varierer. Flere bedrifter sliter etter nedturen i oljebransjen. Det har vært oppsigelser og usikkerhet rundt framtida. En lei situasjon for mange. Det er alvor når privatøkonomien settes på prøve.

Bedriftene på Indre Nordmøre har i stor grad klart seg godt i en tid der mange sliter.  I dagens avis forteller daglig leder Magne Løfaldli i SIV Industri – Inkubator i Surnadal om en svært så positiv trend for bedriftene som er tilknyttet industrinettverket IN2-offshore. Et nettverk som har som mål å bidra til å øke konkurransekraften, oppdragsmengden og resultatet for de 12 medlemsbedriftene. Det er spreke tall som legges fram. Godt er det å se at eksempelvis tradisjonsrike bedrifter som Storvik og Vaagland Båtbyggeri kan vise til kraftig omsetningsvekst i perioden som Løfaldli omtaler.

Det å kunne by på arbeidsplasser er avgjørende viktig for ethvert lokalsamfunn. Sunndal har aluminiumsverket som motor. Surnadal har et variert og sterkt næringsliv med Pipelife som den kraftigste motoren. Det jobbes godt også innenfor treindustrien i kommunen. Møre-Tre kan vise til stor omsetningsvekst fra 2014 til 2015. Bøfjorden Sag og Solem Sag klarer seg godt. I tillegg kan dalføret også vise til frisk satsing i landbruket.

Linjetilbudene ved de videregående skolene i distriktet diskuteres. Næringslivet har gjentatte ganger de seinere årene vist til hvor viktig det er at ungdommen utdanner seg til yrker tilpasset deres behov. LO-leder Gerd Kristiansen tok i sommer til orde for å oppgradere statusen til fagskolene. Et fornuftig forslag som vil bidra til å imøtekomme næringslivets ønsker i forhold til kompetanse hos framtidige arbeidstakere.

Løfaldli viser i dagens avis til at inkubatorprosjektet han leder startet «Det digitale kompetanseløftet Nordmøre» i vinter. Et tilbud som ligger under Fagskolen i Kristiansund og som skal bidra til å øke den digitale kompetansen. Bra!

Det er all grunn til å glede seg over den positive utviklingen for store deler av næringslivet i regionen vår!

Ha ei riktig god helg!