I tillegg kan du forhåndsstemme på kommunehuset og ved Halsa sykehjem, og ringer du kommunehuset kan du få besøk for hjemmestemming, eller få tilsendt stemmeseddel for brevstemming.

Men vedtaket i kommunestyret sprer to feiloppfatninger!

Vedtaket lyder:

1. Halsa kommune avvikler ny rådgivende folkeavstemning, slik innbyggerinitiativet ønsker

2. Dette forutsetter at både Halsa/Surnadal, Halsa/Hemne/Snillfjord (deler) og Halsa som egen kommune er med som voteringsalternativer

3. Kommunestyret vil ikke ta sak vedrørende ny kommunestruktur opp til ny behandling

Først: Halsa Underskriftskampanje ønsket kun å ha med de to aktuelle alternativene Halsa og Hemne til avstemning, og ikke Surnadal, slik det hevdes i punkt 2. Surnadal har svært små sjanser til å vinne, men de stemmene kan være nok til at det ikke blir rent flertall denne gangen heller! Vi vil derfor oppfordre alle om å stemme på enten Halsa eller Hemne/Halsa/deler av Snillfjord! Dette er også de eneste alternativene som har støtte i kommunestyret.

Dessuten: Som vi vet gjelder et kommunestyrevedtak bare til neste vedtak, og kommunestyret kan ikke legge føringer for vedtak i fremtidige kommunestyremøter, slik det forsøkes på i punkt 3. Dermed står ordføreren eller et innbyggerinitiativ fritt til å fremme en sak om ny votering i kommunereformen når som helst i fremtiden. Blir flertallet stort nok for Halsa, kommer saken opp igjen i kommunestyret.

Det understrekes av kommunalminister Jan Tore Sanner, mannen som leder kommunereformen. Han har bedt alle kommunene om å se på vedtakene i reformprosessen på nytt, selvsagt med håp om å få flere kommuner til å slå seg sammen, men reglene gjelder selvsagt den andre veien også.

Så ikke la deg lure! Vil du være i Halsa, stem på Halsa! Vil du til Hemne, stem på Hemne! Og vil du til Surnadal, stem på Halsa, og fortsett det 50-årige samarbeidet!

Det er du som bestemmer! Stem! Stem taktisk! Og stem på Halsa eller Hemne/Halsa/deler av Snillfjord!

Forhåndsstemmingen starter mandag 12. september.

Godt valg!

For Halsa Underskriftskampanje

Einar Vaagland