Skal fremtidige generasjoner ha råderetten over eget land?