Det er anslått at landets kommuner og fylkeskommuner eier rundt 30 millioner kvadratmeter til en anslått formuesverdi på over 300 milliarder kroner. Det er et stort ansvar å forvalte slike verdier. Ikke alle gjør det like godt. Det er som oftest ikke viljen det står på. Det er først og fremst de økonomiske rammene som kommunene og fylkeskommunene må innordne seg, som legger begrensninger på muligheten de har til å vedlikeholde bygninger og veger. Kommunerevisjonen i Møre og Romsdal har nylig lagt fram en rapport som ser på hvordan Nesset kommune skjøtter vedlikeholdsoppgaven. I rapporten blir det slått fast at situasjonen er omtrent som den er i de øvrige av landet kommuner. Slett ikke bra nok. Nesset kommune har ansvaret for vel 26000 kvadratmeter med kommunale bygg. Verdien av bygningsmassen er estimert til over 530 millioner kroner. Bygningene sliter med et betydelig etterslep på vedlikeholdet. I rapporten fra kommunerevisjonen blir det pekt på at verdien av byggene dermed sakte, men sikkert forringes. Revisjonen mener det er høyst usikkert om det er lønnsomt for kommunen å utsette problemene. Det er det selvfølgelig ikke. Det er ingen god idé å utføre vedlikehold etter skippertaksmetoden. For lokalpolitikerne generelt er det ikke lett å prioritere penger til vedlikehold. Det kom klart fram under gårsdagens kommunestyremøte i Nesset der administrasjonen gjorde det klart at det haster med tiltak. Småråtne vinduskarmer blir ofte satt opp mot oppgaver innen helsesektoren når budsjettene skal spikres. Vi tror kommunale rådmenn og lokalpolitikere gjør klokt i å gi vedlikeholdsoppgavene et løft når de i disse dager jobber med budsjettene for neste år. Det kan lett vise seg at det blir dyrere å la være. Lekke tak og utette vinduer bør skiftes ut etter hvert. I Nesset innser politikerne nå nødvendigheten av dette. Under gårsdagens møte fikk rådmannen medhold i at det kan brukes et par hundre tusen kroner på strakstiltak allerede i år. Det er en begynnelse.