Bøfjorden er i vinden som aldri før med artikler om bygdas restaurant og campingplass og det er skapt et bilde av Bøfjorden for Drivas lesere som vi ikke kjenner oss igjen i. Overskrifter som har resultert i at enkeltpersoner har blitt hengt ut og bygda er hengt ut. Videre også og en uryddig fremstilling av sitater og hvem som uttaler seg på vegne av hvem. Dette er i det hele tatt en journalistikk som vi stiller store spørsmålstegn ved.

Grendalaget består av gamle og nye styremedlemmer. Uttalelsen her er på vegne av et samla Bøfjorden grendalag styre. Av oss som skriver har en av oss  valgt Bøfjorden som bosted etter å hatt bygda som feriested i ca 10 år Den andre har hatt tilknytning til Bøfjorden fra barnsben av men først i voksen alder valgt å flytte hit permanent, noe som sier at dette er en bra plass samt at grendalaget stiller seg bak våre uttalelser.

Vår opplevelse er å komme til en bygd som har fjord og fjell og magiske turområder, rikt forenings og organisasjonsliv samt inkluderende folk fra bygda. Vi har blitt godt tatt imot og trives! Nå er det sånn at det er sannsynligvis ikke en eneste bygd i Norge hvor det ikke finnes noen konflikter, slik er det også i Bøfjorden. Gamle konflikter kan godt holdes i live om man ønsker det eller man kan ta sikte på å ha fokus på hva som kan gjøres for at bygda kan bli mer attraktiv. Selv om ting har blitt gjort på en måte før betyr ikke det at det ikke kan gjøres på en annen måte fremover. Vi ønsker å ha fokus på hva positivt vi kan få til fremover og ber om at gamle konflikter ikke blir et hinder for dette.

Det vi imidlertid ser at det ligger massivt arbeid bak mange av de godene vi har her. Bøfjorden har en flott dugnadsånd og det har vist seg gang på gang at bygda stiller opp for fellesskapet. Det nye branndepoet kan være eksempel på dette. Vi har næring som  sagbruk, hyttenæring, hundterapi, frisør og jordbruk som er etablert i bygda med mye pågangsmot. At vi faktisk har en nærbutikk skyldes en pågangsvilje fra butikkdriver som det står respekt av! Butikken blir på mange måter bygdas "hjerte" og et viktig sosialt samlingspunkt. Akkurat det samme kan vi si om arbeidet som er gjort for å bygge en flott campingplass med havn og en restaurant som serverer god mat Det er helt fantastisk å kunne ha et slikt tilbud i Bøfjorden. Vi ønsker at vi får beholde disse godene i bygda. Vi vil med dette rette en honnør til ildsjelene som står bak og si takk. Vi setter pris på det dere har gjort og gjør.

Bøfjorden grendalag har som formål å fremme medlemmenes felles interesser, og å kunne arbeide for grendas kulturelle, sosiale og fysiske miljø. Dette betyr at vi ikke ønsker at noen skal flytte fra bygda, tvert imot ønsker vi at flere skal flytte til bygda. Grendalaget ønsker også å kunne være dialogpartner med driver av campingplass og restaurant for å kunne finne løsninger slik at det som er blitt bygd opp i Bøfjorden kan bestå slik at bygdas puls kan fortsette å slå.

MVH

Bøfjorden Grendalag