Fredag 27. april i år presenterte Driva nyheten om Surnadal hotell og Surnadal kulturhus sine planer for et tett samarbeid – både organisasjonsmessig og bygningsmessig. Bildet som fulgte saken – med en «tube» over veien som binder sammen de to byggene – ble mye kommentert i lokalmiljøet i dagene som fulgte. «Noe av det mest gledelig jeg har vært med på av utviklingsarbeid,» sa styreleder Stig Sæter i Surnadal kulturhus den gangen. «Jeg håper virkelig politikerne sier ja til å gå videre med prosjektet,» uttalte rådmann Leif Erik Meese. Og der fikk han det som han ville. 10. mai sa nemlig et enstemmig kommunestyre ja til å gå videre med samarbeidsplanene mellom kulturhuset og hotellet. I konseptet, slik Driva presenterte det i april, ligger det en betydelig ombygging av hotellet (rundt 50 mill i investeringer), videre en organisasjonsendring der byggene får en felles leder – pluss etablering av et felles servicesenter med resepsjon i kulturhuset. Sammenbyggingen har vi allerede nevnt, videre har avtalen en rekke andre momenter som går på drift og organisering. Nå er det blitt jobbet videre med planene, og på torsdag møter Bergsvein Brøske – da som hotelldirektør – opp i Surnadal kommunestyre for å orientere om hotellet sine planer. Det er her snakk om en betydelig sak, som vil få store – og forhåpentligvis positive – følger for Surnadal sentrum. En sammenbygging av husene vil bli godt synlig, likeså er det å håpe og tro at både kulturhus og hotell får en oppsving med denne samarbeidsavtalen. Hotellet har som kjent vært nede i en bølgedal i ganske lang tid, mens også kulturhuset har slitt med å holde driften oppe på skikkelig nivå. Blant annet har man nå i altfor lang tid drevet med konstituert ledelse, noe som uansett kvalitet bare vil være en reserveløsning. Slik kan ikke regionens flotteste kulturbygg holde på. Bergsvein Brøske er ny hotellsjef, og får hendene fulle med en gang. Først samarbeidsavtalen, deretter de planlagte investeringene ved selve hotellet – og i tillegg kommer alt det andre man må bli kjent med i en ny og krevende jobb. Det skal bli spennende å følge utviklingen ved hotellet og kulturhuset framover. Surnadal trenger begge to i god og stabil drift – med en ledelse som også vet å utvikle produktene.!