Sunndal kulturfestival 2008 er 6-7 måneder unna. I festival-sammenheng er dette ganske kort tid. Artister skal bookes, arenaer bestemmes, samarbeid etableres og profil spikres og markedsføres. Derfor jobbes det nå hardt og målrettet i festivalens styre, og på gårsdagens frokostmøte i regi av Sunndal næringsforening kom det klart fram at festivalen kommer til å ta noen merkbare grep i 2008. Kanskje blir festivalen kortet ned med noen dager? Bus-dagene og festivalen vurderer om skilsmisse er det beste, Svøu og Aura Amfi står i fare for å bli strøket av plakaten, en sterkere sentrumsprofil søkes og «ladyen» kan bli enda mer sentral enn tidligere. Det diskuteres også hvem festivalen skal henvende seg til, lokalsamfunnet alene eller lokalsamfunnet med regionen? Vi er klar på at festivalen bør velge det siste. Sirkelen bør ikke snevres inn. Sunndal kulturfestival bør heller ta mål av seg til å styrke sin posisjon som en regional festival, det betyr at tilbud, markedsføring og profil mål legges opp deretter. Store ambisjoner er gode å ha, og det er da heller ingen grunn til at sunndalingene skal bli beskjedne på dette området. Vi vet at festivalen har godt ord på seg i Driva-regionen – ja, statusen til Sunndal kulturfestival er gjerne høyere utenfor det festivalen regner som sitt kjerneområde – enn på selve hjemmebanen. Det er også viktig at flere og nye miljøer i kommunen blir engasjert og involvert. Det handler om å skape et fellesskap for festivalen, etablere eierskap rundt om i frivillige organisasjoner og kulturmiljø – da får man gjerne stoltheten med på kjøpet. Men selvsagt er ikke dette noe enten-eller. Festivalen trenger helt klar store navn på plakaten, slike som kan skape spenning og forventning – og som forhåpenligvis også sørger for klingende mynt i kassa. Så langt har ikke dette slått til, dels fordi man har vært uheldig – dels fordi artister har kommet til litt feil tid. Sissel Kyrkjebø ga Sunndal kulturfestival en skikkelig økonomisk trøkk. Men hvem kunne forutse at akkurat denne turneen skule bli den Sissel-turneen hvor publikum sviktet over det ganske land? Også vi trodde Sissel var bankers. Men det var hun altså ikke. Rundt 700 kom til store Aura Amfi. Verken artist eller arena ble ytt rettferdighet. Men for en kulturarrangør er ikke livet alltid rettferdig, og det spørs derfor nå om ikke mektige Aura Amfi bare må bli historie – både på grunn av beliggende og størrelse. Det finnes knapt den artisten som kan fylle dette store området, i alle fall ikke i den prisklassen Sunndal kulturfestival må forholde seg til. Derfor er det kanskje like greit å se mot sentrum igjen. Målet må være at Sunndal kulturfestival klarer å etablere en festival for hele regionen – og for sunndalinger spesielt – der økonomien blir til å leve med, uten negativt fokus hver gang et regnskap skal legges fram. Markedskrefter må spille på lag med kulturen i en festival som både krever og underholder. Vi vil ha en kommers festival og en «smal» festival – gjerne bygd på noe som kjennetegner Sunndal. Ønsketekning? Kanskje det. Men slett ikke umulig. For selv om Sunndal kulturfestivalen ikke har det økonomiske fundamentet enkelte andre festivaler har, går det ikke an å klage på kvaiteten. «Ladyen» er helt spesiell, og i styre og stell innehar man kompetanse i lange baner. Vi imøteser fortsettelsen og styrets grep for 2008. Det som ble sagt og tenkt høyt på frokostmøtet tirsdag morgen, lover godt.