Åpent brev til Oppdal Kommune, Statens Vegvesen, Oppdal Næringsforening, avisa OPP, avisa Driva, Aura Avis og Norges lastebileierforbund.

Bekymringer for trafikksituasjon:

Vi har sett oss nødt til å skrive dette brevet da vi i T. Ottem Transport AS er sterkt bekymret for trafikksituasjonen i Oppdal sentrum.

T. Ottem Transport AS er en vesentlig aktør innen transport av blant annet animalske biprodukter, ADR og spesialtransport. Mange av våre daglige oppdrag går tur/retur fra Sunndalsøra, via Oppdal, til Østlandet. I tillegg til at vi har daglige oppdrag fra nord i Trøndelag, via Oppdal, til Østlandet. Vi har i snitt 20 vogntog som går gjennom Oppdal sentrum daglig. De lengste vogntogene er 24m lange og kan ha en totalvekt opp til 60 tonn.

Vi har vært borti mange farlige episoder, spesielt på ettermiddager og lørdag formiddag. Et eksempel er at ved stopp på RV70 på grunn av stor trafikk i rundkjøringene har fotgjengere klatret over tilhengerdraget på vårt vogntog for å komme over RV70. Dette er livsfarlig og kan medføre ulykker, og i verste fall dødsfall.

I tillegg observeres det fotgjengere som krysser rundkjøringen E6/RV70, krysser E6 rett ved rundkjøringen og de bruker den smale skifergangen rundt rundkjøringen som gangfelt. Noe det ikke kan være tiltenkt.

Dette er kun noen få av bekymringsfulle situasjoner vi har erfart i Oppdal sentrum. Ut ifra våre erfaringer og observasjoner forstår dere vår store bekymring for trafikksituasjonen i Oppdal.

Vi ber derfor Oppdal Kommune og Statens Vegvesen vurdere endringer. Vi foreslår:

  1. Det beste hadde vært en vei som hadde gått utenom sentrum for å komme til E6 fra vest

  2. Rundkjøring ved Circle K gjøres om til lysregulert kryss

  3. Fotgjengerovergangene ved Domus/Krux fjernes

  4. Det bygges gangbro over RV70 som erstatter denne fotgjengerovergangene

  5. Fotgjengerovergang ved Oppdal Sparebank/Aunasenteret blir lysregulert

  6. Skilting i Oppdal sentrum forbedres slik at det unngås at fotgjengere ferdes i rundkjøringene, og/eller krysser E6 der det mangler fotgjengerfelt

Vi sender dette åpne brevet både til Oppdal Kommune, Statens Vegvesen, Oppdal Næringsforening og avisene OPP, Driva og Aura Avis for å understreke våre bekymringer.

Trafikkulykker har dessverre en stor samfunnsøkonomisk påvirkning. For ikke å snakke om de personlige påvirkningene det har for alle involverte.

I 2022 har vi dessverre sett en vesentlig oppgang i trafikkulykker med dødelig utfall. Dette er noe vi må unngå. Vi har ingen flere å miste.

Med vennlig hilsen

Torstein Ottem

Daglig leder