Linerla er eit kjent og kjært vårteikn, og det har vore knytt ymse varsel til henne

foto