- Regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt

foto