Torves huskestue: – Hun har mye mer å tenke på enn dette selskapet som minner om å selge sand i ørkenen