Før Frp kom i regjering forrige gang, lovte de å fjerne alle bompenger. Deretter satte de bompengerekord. Nå er Frank Sve (Frp) ute med nye løfter om ferger og fylkeskommunen. Han sier at med Frp blir det ingen fergekutt, selv uten mer penger til fylkeskommunen. Dette er feil. Fylkeskommunen har de siste åra tatt tunge investeringer som gjør at renteøkningene nå treffer hardt. Dette vet Sve godt, fordi han har vært blant de aller mest ivrige til å bruke penger i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Heldigvis er det Ap og Sp som bestemmer på Stortinget. Vi fører nå, i motsetning til Frp, en tøff prioriteringspolitikk for å unngå at rentene løper løpsk – med de konsekvensene det ville hatt for bedrifter, folk med huslån og ikke minst fylkeskommuner med mye gjeld.

I tillegg jobber vi hardt med å finne gode løsninger for å ivareta både fergedrift, videregående skoler og andre fylkeskommunale oppgaver, både på kort sikt med ekstra penger i år, og ikke minst for å unngå store kutt i framtidige budsjett.

Men hva vil Frp? I Frps alternative statsbudsjett kutter kuttes fylkeskommunene dramatisk med hele 2 milliarder kroner.  Ferger er ikke nevnt med et eneste ord.

Alle vi som kjemper for fergene langs hele kysten får bare håpe på at Frp ikke får gjennomført politikken sin.

Av Per Vidar Kjølmoen Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet