– Mange unge som allerede er i næringen vegrer seg for å få barn, og sånn kan det ikke være

foto