Driva har før sagt at dette er verdt å prøve, i håp om at det kan løfte både kulturhus og hotell. Surnadal trenger begge disse to institusjonene i sentrum i best mulig form. Den som har levd ei stund, har sett begge i godt slag. Hotellet for en god del år siden – senest på 80- og deler av 90-tallet, og kulturhuset fra 2002 og noen år framover. Nå står hotellet foran et kjempeløft, og vi regner med at flere titalls millioner kroner vil sette fart i hotelldriften. Med så mange millioner lagt i potten, må ledelsen ha troen og klare indikasjoner på at sjansene for å lykkes er store. Når det gjelder kulturhuset, går det an å være mer usikker. Bygdas storstue er i dag en skygge av seg selv etter en periode med uro og beskjeden satsing. De som har måttet styre skuta, kan ikke lastes. De har gjort jobben og vel så det. Men både armslag og klare strategier har manglet. Vi får tro at dette endrer seg nå, med den nye driftsmodellen på plass. Men vi er jammen ikke sikker. Saken om at sentrale deler av kulturskolen ikke lenger får plass i kulturhuset, er et dårlig signal. «Beklagelig,» sier kulturskolerektor Torbjørn Larsen til Driva i dag. Han lar være å bruke store ord, men Larsen er likevel rimelig klar på hva han mener bør være det prioriterte området på kulturhuset – nemlig kulturen. Og da tenker han ikke bare på det som serveres av utstillinger i Finstuå og musikk fra scenen i Storstuå. Larsen vil også at den skapende kraft må få ha en plass i huset. Kreative krefter hører et kulturhus til. Dette er vi ingen problemer med å være enig i. I utgangspunktet skulle alle kulturskolens aktiviteter inn i kulturhuset. Det hadde da også vært det beste. Men for kunstfaget gikk det ikke slik, og denne gruppen på rundt 40 elever har i dag etablerte seg med flotte lokaler på Surnadal ungdomsskole. Nå ser det ut for at den store drama- og dansegruppen går samme veien. Vi mener dette bør vurderes nøye en gang til før det blir gjennomført. Å kaste ut kulturtilbud er ikke noen god start på fellesskapet mellom kultur og kommers. Og husk da at vi faktisk snakker om et kulturhus.... Det er heller ikke tvil om at en kulturskole fungerer best når de forskjellige fagmiljøene får spille på lag. Da får man bygd et kulturskolemiljø som blir «paraply» for alle enkeltdisiplinene. Ledelsen vil få bedre vilkår med tanke på styring og tilrettelegging, og det blir enklere for elever og foreldre som brukere av kulturskolen. Også lærerne vil få bedre arbeidsvilkår. Man vil rett og slett få en komplett skole, akkurat slik Kulturskolen på Indre Nordmøre – lokalisert på Surnadal kulturhus – var tenkt å være. Det er mange og sterke meninger om samarbeidet mellom kulturhus og hotell i Surnadal. Og det er ikke så rart. Slik det er lagt opp, med felles ledelse for sentrale deler av byggene, er det tatt drastiske grep. Vi tror kanskje dette vil kunne fungere godt, både i forhold til lederskap og det bygningsmessige. «Tuben» over veien, for eksempel, har vi tro på. Men kulturen må ikke bli taperen i samarbeidet hotell/kulturhus. Da er vi ikke med lenger. Det var ikke derfor Surnadal bygde kulturhus.