Det skal ikke være noen tvil, Arbeiderpartiets viktigste sak uansett er arbeid til alle.

Surnadal Arbeiderparti skal være en samarbeidspartner og tilrettelegger for nyetableringer i kommunen vår. Vi skal jobbe knallhardt for at nye områder blir tilrettelagt for ny industri.

Surnadal kommune har opp gjennom årene fått priser for godt arbeid for heltidskultur i offentlig sektor. Det er selvfølgelig bra, men også et paradoks og spark i baken til offentlig sektor, for hvor ellers i arbeidslivet får du priser for å jobbe for fulltidsstillinger? Bedrifter flest søker nesten aldri etter annet enn fulltidsstillinger og det skal også være en selvfølge i offentlig sektor.

Bruk av vikarbyrå og vikariater over flere år skal også bort fra offentlig sektor, dette er stillinger som skaper stor usikkerhet for den enkelte ansatte og kan føre til dårlig arbeidsmiljø – som igjen vil føre til økt fravær.

Surnadal Arbeiderparti skal være garantisten for at det blir tilrettelagt for nye arbeidsplasser og at alle stillinger i kommunal sektor skal være faste heltidsstillinger.

Av Egil Nedal, listekandidat Surnadal Arbeiderparti