Det er mange feil stedsangivelser som blir brukt når Hovenvegen er stengt. Det blir bare verre og verre. Her er tre eksempler som vegmyndighetene har brukt :

1. «Fylkesvei 6138, Driva på strekningen Driva - Vinnavollbrekka»

Driva er en elv som går gjennom hele Sunndalen fra Oppdal til sjøen, og Vinnavollbrekka er en bakke/stigning på riksvei 70 på motsatt side av Driva i forhold til rv 6138.

2. «Fylkesvei 6138 er stengt ved Landstøa»

Landstøa er et navn som jeg ikke tror mange i Sunndal vet hvor er. I følge Norgeskart.no er det et lite nes nedenfor Hoel, også dette på motsatt side av Driva i forhold til fv 6138. Vi har også en gate i Sunndal som heter Landstøvegen, men den ligger nesten i sentrum og er også på motsatt side av elva.

3. Nå står det: «Fv 6138 Skjøllønd i Sunndal, Møre og Romsdal - Fv 6138 Øyan i Sunndal, Møre og Romsdal»

Her er det igjen en skivebom. Skjølland er opprinnelig et lite bruk som nå ligger nesten midt i Sunndalsøra sentrum. Det kunne til nød vært brukt Skjøllandøran.

Men hvorfor kan ikke de bare bruke navnet på veien som dette: Fylkesvei 6138, Hovenvegen.

Da vet alle, i allefall i Sunndal, hvor det er, og Hovenvegen er ikke lenger enn at en slik betegnelse er mer enn nok for lokaltrafikken.

Skjerp dere!

Egil Vågan