Energibehovet i Norge vil øke med 40 TWh fram mot 2030 [a], og Heim kommune skal snart vedta sin energiplan. Men allerede forrige uke valgte ordfører Odd Jarle Svanem å ignorere partiet sitt, posisjonen, kommunestyret, regjeringen og velgerne sine, og ba staten bruke pisk for å få bygget ut vindkraft på land. Men det må store gulrøtter til før flere kommuner vil ha vindturbiner i fjellene sine, så langt har bare to kommuner sagt ja [b].

De som ikke ønsker vindkraft snakker varmt for kjernekraft, men det vil ta flere tiår å realisere. Og hvilke kommuner vil drive anleggene, åpne dagbrudd for graving etter radioaktivt brensel, eller gruver for lagring av avfallet i 100.000 år?  [c] Finland har brukt 20 år på en 1.600 MW atomreaktor til 110 milliarder [d], og opprydding og sikring av eksisterende anlegg i Storbritannia vil koste 2.600 milliarder de neste hundre årene [e].

Små, modulære reaktorer er mindre effektive og gir enda dyrere strøm. Thorium- og fusjonskraftverk finnes fortsatt ikke. Det gjør heller ikke bølgekraft eller karbonlagring.

Et raskt overslag viser at prisen for atomkraft i løpet av 40 års drift, opprydding og 100 års sikring blir mellom 1,5 og 2,5 kr pr kWh. Da er risikoen for utslipp, tap av natur og lagring i 100.000 år ikke regnet med. Eksklusjonssonen rundt Chernobyl er større enn Orkland kommune [f].

Til sammenligning koster vannkraft 0,12 kr pr kWh, vindkraft på land 0,50 kr, og vindkraft til havs 1 krone [g]. Vindturbiner slipper ut 50 gram mikroplast pr rotorblad pr år [h], og tap av natur er ikke regnet med. I tillegg kommer kostnaden med å koble opp mange små, spredte anlegg. En løsning kan være å plassere dem i allerede etablerte industriområder.

Hvis målet er billig strøm nå, må vi oppgradere og utvide vannkraftverkene våre (8 TWh) [i], det må gis støtte til strømsparing som etterisolering (13 TWh) [j], vannpumper (11 TWh) [k] og oppgradering av gamle elektriske motorer (13 TWh) [l].

Trenger vi mer strøm er det mulig å bygge nye vannkraftverk (216 TWh) [i]. Vi kan satse på sol (200 TWh) [m], eller vindkraft på land (11 TWh) [n], og bruke vannkraften som balansekraft.

Hvis vi fortsatt trenger mer strøm, må vi til med havvind og atomkraft. Men det vil ta tid, og strømmen blir kostbart.

Men før vi kan tenke på å velge en løsning, må vi vite at den fører fram. Det krever at vi får kontroll på strømbørsen. Uten det kan vi ikke løse kraftkrisen vår, og naturinngrepene vil være bortkastet.

Einar Vaagland, HalsaLista

[a] https://e24.no/olje-og-energi/i/EQjqgP/energikommisjonen-behov-for-et-taktskifte

[b] https://www.nettavisen.no/norsk-politikk/vindkraft/energikommisjonen/voldsom-motstand-mot-vindkraft-kun-2-av-79-kommuner-sier-ja/f/5-95-903148

[c] https://www.nrk.no/dokumentar/straleloven-stanser-thorium-1.6256567

[d] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_Nuclear_Power_Plant

[e] https://amp.theguardian.com/environment/2022/sep/23/uk-nuclear-waste-cleanup-decommissioning-power-stations

[f] https://www.express.co.uk/news/science/1142968/Chernobyl-location-where-is-chernobyl-radiation-how-long-chernobyl-uninhabitable-exclusion

[g] https://www.faktisk.no/artikler/zlpww/syv-sporsmal-og-svar-om-vindmoller

[h] https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/landingssider/vindkraft-pa-land/sporsmal-og-svar----vindkraft-pa-land/id2770374

[i] https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/hvor-mye-kraft-kan-vi-fa-ved-oppgradering-og-utvidelse-av-kraftverkene [j] https://www.nrk.no/norge/enok-i-bygg-kan-gi-mer-energi-enn-all-vindkraft-1.15433854

[k] https://www.novap.no/om-varmepumper/fortsatt-stort-potensial-for-varmepumper

[l] https://drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/7028/Service_identifies_motors_that_could_save_most_energy.html [m] https://www.tu.no/artikler/studie-avdekker-stort-potensial-for-solkraft-i-norge/521550

[n] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20192020/id2714775/?ch=2