Nytt gjennomslag for Møre og Romsdal Arbeiderparti!

foto