Kan Hydro Sunndal og andre bli rammet av strømrasjonering til vinteren? Redaktøren i Europower gir sin analyse

foto