Allerede i 2020 ba HalsaLista og Frp om et møte med ordføreren for å advare om ufreden vi så var under utviklingen i kommunestyret. Etter først å ha nektet å møte oss, ble det møte, men uten at ordføreren erkjente at det var noen problemer. Og ingenting ble gjort.

I tiden etter ble det flere ganger sagt fra, fra talerstolen, om ufin oppførelsen, forskjellsbehandling og regelbrudd. Ingenting hjalp.

I 2021 endte ufreden til slutt i avisene, etter at et medlem i HalsaLista varslet om det hun oppfattet som mobbing i kommunestyret, men i stedet for megling, endte det med et møte hvor partiene som ville, fikk rive kjeft mot varsleren, uten mulighet for innsigelser. Et hårreisende mobbemøte, hvor alt ansvar ble lagt på HalsaLista.

Vi ba derfor om et nytt møte i etterkant. Ordfører, varaordfører og kommunedirektør stilte, men der ble det klart at ledelsen ikke så det som sitt problem. Og at politikere ikke har noe arbeidsvern.

Med ny rådmann på plass ba vi i 2022 om enda et møte, og håpet at en utenforstående ville se tingene med nye øyne. Det gjorde han ikke, det var HalsaLista som var problemet. Han var ikke engang enig i at vi har fått rett i advarslene om den økonomiske utviklingen i Heim.

Det er mange andre eksempler på overtramp og manglende virkelighetsforståelse. Som ordførerens lekkasje av innsynssaken til avisene, med påfølgende utvidelse til spørretime, hvor posisjonen stilte med forhåndsskrevne angrep på HalsaLista. Eller at HalsaLista ble frarøvet rollen som opposisjonsleder. Eller bruken av klubba, utelukkende mot HalsaLista, bl.a. for å nekte at det ble stilt spørsmål om det nye biblioteket og barnevernet. Eller de over 50 regelbruddene som er meldt til kontrollutvalget, som i hovedsak rammer opposisjonen. Og nå sist ordførerens leserinnlegg, hvor han blir usaklig og tyr til personangrep for å unngå å svare på noen helt enkle spørsmål. Dette er en kjent hersketeknikk.

Vi ba om et møte etter innlegget, men ordføreren hadde ikke tid, han "jobber med å svare på noen interpellasjoner". Eller var han bare redd for å møte oss, slik han skrev i innlegget sitt? Ordføreren velger i stedet å ta diskusjonen fra talerstolen i formannskapet, med taletid, hvor det mest sannsynlig blir 9 mot 1. Heldigvis har avisa i motsetning til representantene fått vite hva det handler om, så det er mulig å forberede seg på stormen. Målet er tydeligvis å ta varsleren. Igjen.

Det er trist å se at avstanden er så stor mellom der vi er og der vi ønsker å være som kommune, og at ordføreren ikke ser rollen sin som møteleder og styreleder. Det er mye å sette fingeren på i måten Heim kommune håndterer konflikter, og det har vi gjort, uten at det har blitt tatt tak i. Det skyldes selvsagt at ledelsen er en stor del av problemet.

For det er ikke bare Heim som har disse utfordringene. Vi leser jevnlig om politikere som opplever mobbing rundt om i landet. Er det dette ordføreren ønsker å ta tak i i formannskapet tirsdag? Jobber han for å få til en arbeidsmiljølov for politikere, med verneombud, varslingsrutiner, ansetteundersøkelser og en tydeliggjøring av ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet?

Det er umulig å vite, for det foreligger ingen utredning eller forslag til vedtak, det står bare "Saken blir presentert i møte".

Vi håper det, for noe må snart gjøres. Ikke i noen annen bedrift ville dette passert.

Ordføreren tar ikke ansvar denne gangen heller, og velger i stedet å angripe. Og han tar helt feil. HalsaLista er her for å se til at ting gjøres riktig, at Heim driver godt, og sikre innbyggerne i hele kommunen gode tjenester. Det er rollen vår som politikere, og det første punktet i partiprogrammet vårt. Det er ordføreren som ødelegger for Heim med å sette norgesrekord i Robek, og ødelegge Heims omdømmet med utallige regelbrudd.

Einar Vaagland

HalsaLista