- Jeg møblerer som en potetopptaker ville gjort det

foto