I torsdagens kommunestyremøte i Heim sa kommunedirektøren at arbeidsbelastningen er så stor på enkelte enheter at kommunestyret ikke kan få de tallene vi har bedt om til budsjettet og arealplana.

Det frustrerte svaret kom under spørrehalvtimen da Tove Karin Halse Lervik etterlyste svar på en interpellasjon fra august om kostnaden ved å leie ut Halsa Svømmehall: Når en ansatte har 120 timer overtid på to måneder og politikerne ikke er fornøyd og ber om enda flere utredninger, går det ut over familielivet, og det var umulig å rekke å besvare ordførerens ønske om en energistrategi fra tidligere i møtet, i løpet av de vedtatte 6 ukene.

Ansvar

Spørrehalvtimen er ikke forumet for slike utblåsninger. Ordfører Odd Jarle Svanem er møteleder, og skal påse at taleren holder seg til saken. Det gjorde han ikke. Til avisa sier han at han ikke kjenner de ansattes reglement, og omtaler ansatte i kommunen, noe vi akkurat har vedtatt ikke skal skje.

Men hvorfor er ikke kommunestyret informert om utfordringene i enhetene?

Arbeidsgiver

Tove Karin Halse Lervik tok ikke tak i overtidsbruken i møtet, og til avisa har hun ingen kommentar. Det er et underlig svar fra Arbeiderpartiets representant, i et møte hvor bl.a. heltidskultur var et av temaene. Vi politikere har et arbeidsgiveransvar, og det er overraskende at hverken hun eller gruppeleder Bernt Olaf Aune svarer ut utfordringene de ansatte står oppe i som følge av kommunens økonomiske disposisjoner. Det siste Heim trenger er å miste ansatte fordi de ikke føler seg sett.

Det blir enda merkeligere i lys av at moderpartiet nektet å stille i Debatten i forrige uke, og det omdømmetapet det førte til. Dette er dårlig politisk håndverk.

Overtid

Jeg er glad for at vi får vite om utfordrende arbeidsforhold. Med de vanskelighetene Heim har vært oppe i, med Robek, nedskjæringer og varslede masseoppsigelser, er det helt nødvendig å følge opp de ansatte. Likevel måtte HalsaLista fremme forslag til vedtak for å få vite antall ansatte, vikarbruk og sykefravær i høstens tertialrapport. Det er oppsiktsvekkende. Vi skulle selvsagt spurt om overtidsbruken også.

Det står i avisa at enhetsledere ikke er underlagt arbeidsmiljøloven. Det overrasker meg at vanlig saksutredning faller inn under en lederes funksjon om å kunne «ta selvstendige beslutninger i et større omfang», som er vilkåret for fritak.

120 timer overtid på to måneder er alt for mye. Jeg ble bekymret over innlegget fra talerstolen og tok kontakt med kommunedirektørens stab da møtet ble avsluttet. Jeg lurte på hva som måtte gjøres. Svaret var at det var slik i alle enhetene, og det måtte jeg skjønne med de nedskjæringene vi hadde gjort.

Jeg håper posisjonen er seg sitt arbeidsgiveransvar bevisst utenfor avisspaltene, for det er tydeligvis en del å ta tak i. Ble det ikke opprettet et omstillingsfond?

Saksutredning

Samtidig kan ikke vi politikere legge bånd på oss når det gjelder saksutredninger og oppfølging av lovverket. I møtet torsdag var de to lovlighetskontrollene fra HalsaLista referatsaker, og det er mulig spørsmål om disse var medvirkende årsak til utblåsningen.

Den ene referatsaken gjaldt Statsforvalterens vedtak om at etableringen av familiebarnehagen på Halsanaustan ikke var lovlig, saksutredningen var så slett at statsforvalteren ikke så seg i stand til å vurdere lovligheten. Den andre var et varsel om at den manglende utredning av salget av aksjer i TrønderEnergi er utsatt til mars 2023, innen den tid er aksjene er solgt for lengst. Det burde ikke ta et halvt år å konkludere med at fire linjer saksutredning ikke er godt nok.

Men dråpen som fikk begeret til å flyte over var at ordfører i møtet ba kommunedirektøren om en energistrategi for å avklare kommunens behov for vindkraft eller annen grønn energi. Kommunestyret ville ha svar i løpet av høringsperioden for arealplana. Mens kommunedirektøren så for seg en full utredning i løpet av 6 uker, var nok flertallets ønske å få noen nøkkeltall og datoer for energiutviklingen i Midt-Norge. Bestillingen burde vært tydeliggjort. Men den er likevel nødvendig, selv om vedtaket legger en kort frist på et overarbeidet mannskap.

Det er uheldig når politikere får kjeft for å følge opp saker. Det er jobben vår. Vi kan ikke gå på akkord med fakta, vi trenger oppdatert informasjon for å fatte fornuftige vedtak.

Einar Vaagland HalsaLista