Sves påstand om at uten den milliarden som Frp vil gi til selskapet «Nye Veier» gjennom Frps alternative statsbudsjett for 2023, blir det ikke bygd en meter ny E136 (Romsdalen), blir imøtegått av «Nye Veier» selv.

30. november 2022, finner vi følgende overskrift på RB-nett: «Nye Veier avviser påstand fra Frp-politiker: - Hvor har han det fra?».

I oppslaget, avviser Nye Veiers egen kommunikasjonsdirektør Christian Altmann Frp-politikerens påstander og stiller samtidig spørsmål om hvor han har det fra.

For den som har fulgt litt med på det Frank Sve har sagt og gjort, så er det vel ikke å gå for langt når jeg sier at han kan være svært så romslig og ofte usaklig i sine uttalelser. At han har fått lov til å si og mene stort sett det som passer han både i forhold til saker og personer, har vel for mange av oss vært vanskelig å svelge.

At Frank Sve som stortingsrepresentant og i sin posisjon som nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, bedriver direkte feilinformasjon i håp om å høste politisk gevinst som i dette tilfellet, kan vel ikke tåles. Når nestlederen i en av Stortingets viktigste komiteer kan reise rundt og spre usannheter, så må vel det tas tak i både med hensyn til en samlet komite, vårt politiske system og den tillit politikerne er avhengig av. Denne type oppslag vil hvis det får fortsette, bli til belastning for både komite og nasjonalforsamling.

Det er også etter min vurdering, gode grunner til at media som den saklige og sannferdige informant, merker seg denne type oppførsel fra kilder som gang på gang informerer på kanten av sannhet og virkelighet.

Av Mellvin Steinsvoll, politisk interessert

Foto: Privat foto