Nye bruer på plass i Åmotan

– Et spleiselag har gjort dette mulig.

Fornøyd Prosjektansvarlig Kari Marie Jenstad konstaterer med tilfredshet at nybrua over Lindøla er kommet på plass.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Det sier prosjektansvarlig Kari Marie Jenstad til Driva etter at de to nye stålbruene i Åmotan er kommet på plass i regi av Gjøra Bygdeutvikling.

De to hengebruene som fram til nå har gjort nytten har etter hvert blitt så medtatt at de var modne for utskifting.

– Tatt i betraktning at så mange ferdes her hver eneste sommer, er det påkrevet at sikkerheten blir ivaretatt på best mulig måte, sier Jenstad.

Nye bruer i stål er blitt produsert og har en tid ligget lagret på Jenstad i påvente av høvelig transport. Fredag hadde KNT bestilt helikopter fra Førde Airlift for frakting av materialer til Vollasetra, og da lyktes det ildsjelene i GBU å få benyttet seg av denne muligheten til også å få bruene på plass.

En dugnadsgjeng på ti mann sto klar i Åmotan for å ta imot. Et slikt oppdrag medfører alltid en viss spenning – en del ventetid hører også med, så det var en lettet og tilfreds prosjektleder Driva snakket med etter at begge bruene var kommet på plass i 14-tida fredag.

Og deretter var det klart en velfortjent påskjønnelse i form av nystekte rundstykker servert sammen med kaffe fra svartkjelen ved bålet i Åmotan.

Driva kommer med flere bilder fra begivenheten i vår papirutgave.