Kjørte utfor stup - ble dømt for svindel

Han hevdet at han berget livet ved å hoppe ut av luksusbilen og klamre seg til en busk - mens bilen stupte utfor fjellsida.

  Foto: Tommy Fossum, Adresseavisen.

Nyheter

Det var i desember 2010 det skjedde. På den smale, bratte og svingete vegen mellom Grødalen og Gjøra kjørte bilen utfor en bratt og høg skrent og landet hundre meter nedenfor. Bilen ble vurdert som totalhavarert etter utforkjøringen.

Verken Sør-Trøndelag tingrett eller Frostating lagmannsrett hadde imidlertid tiltro til trønderens forklaring om at han mistet kontrollen over luksusbilen på glatta. Nå er mannen dømt for forsikringssvindel, melder Adressa.no.

Ulykken med bilen, en luksuriøs Audi A8 som nylig var kjøpt av en kjent og rik investor, skjedde dagen før utløpet av tidsrammen for full erstatning og ny bil via Ifs superforsikring.

If mener utforkjøringen var framprovosert og fikk støtte for synet sitt i både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Begge rettsinstansene mener utforkjøringen skjedde med forsett ut fra et økonomisk motiv.

En kombinasjon av brist i forklaringen, samt grundige tekniske undersøkelser er bakgrunnen for dommen.

Nå sitter mannen igjen med kostnadene til den totaltvrakede luksusbilen. Han er også dømt til å betale alle sakskostnader: 396 617 kroner til If Skadeforsikring og 216 000 kroner for sakskostnader.

- At bileier nå, etter fem år og to rettsrunder, sitter igjen med en regning som overstiger den kostbare bilens verdi, er et veldig tydelig signal om at forsikringssvindel langt fra er risikofritt. Det overveldende flertallet av ærlige kunder forventer også at vi tar tak i disse sakene, sier Petter Domaas, som leder utredningsavdelingen hos forsikringsselskapet If, til Adresseavisen.