Vil ha ny debatt om pelsdyrnæringa

Else-May Botten mener saka må på bordet igjen.

Opplysning: Erik Stølan (til venstre) og Arnfinn Eriksen setter pris på at stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) og Surnadal-ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) kommer på besøk for å lære mer om pelsdyroppdrett. Bak ser vi Trollheimsportens utsendte, Ole Trygve Foseide.  

– Det er første gangen jeg er inne i en pelsdyrfarm. Jeg hadde gledet meg til å besøke pelsdyrfarmer tidligere, men det har bare ikke falt seg slik at det har passet, sier Else-May Botten.  

Nyheter

Et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte fikk igjennom en styrt avvikling av pelsdyrnæringa i Norge.

Stortingsrepresentant Else-May Botten mener saka må på bordet igjen på neste landsmøte.

Tatt på senga

Pelsdyrfarmer Arnfinn Eriksen i Rindal har i lengre tid prøvd å invitere stortingspolitikere til et besøk for å vise sin side av saka og at det ikke bare er Dyrevernalliansens syn som legges til grunn for debatten.

Onsdag fikk han besøk av stortingsrepresentant Else-May Botten sammen med Surnadal-ordfører Lilly Gunn Nyheim.

– Det er første gangen jeg er inne i en pelsdyrfarm. Jeg hadde gledet meg til å besøke pelsdyrfarmer tidligere, men det har bare ikke falt seg slik at det har passet, sier hun og lar seg fascinere av nysgjerrige mink som kommer helt inn til netting for å ta en nærmere kikk på de besøkende.

Hun konstaterer at Landsmøtet i hennes eget parti stemte for å jobbe for en styrt avvikling av næringa, og følte seg litt tatt på senga over tyngden i argumentasjonen mot pelsdyrnæringa.

– Jeg konstaterer at vi som kommer fra distriktene har vært mer positive til pelsdyroppdrett enn de som bor i byene, og er innstilt på å jobbe for at saka kan tas opp igjen i partiet. Vi ser jo at næringa i Norge har gjort mye bare de siste åra for å følge opp dyrevelferden, sier hun.

Dokumenterer alt

Erik Stølan fra Tingvoll er også på besøk i Rindal denne dagen. Han har sjøl sluttet med pelsdyroppdrett, men er fremdeles ivrig talsmann for at oppdrettet må bestå som næring i Norge.

Han og Arnfinn Eriksen er enige om at de har vært hardt presset, men at det presset som har vært også har vært positivt med tanke på at oppdretterne gjør mer for å dokumentere det de gjør for å opprettholde dyrevelferden.

Botten påpeker at det har vært noen unntak blant oppdretterne, og at disse nok har ødelagt mye for dem som driver seriøst.

Jevnlige besøk fra veterinær og årlige, uanmeldte, besøk av Mattilsynet er noen av tiltakene.

– Vi er heldige som har et Mattilsyn som gjør jobben sin, sier Arnfinn Eriksen og kan presentere dokumentasjon både på egne tiltak, besøk fra veterinær og fra Mattilsynet.

Skrekkbilder på tv

– På mange måter er de interne kravene vi pålegger oss sjøl strengere enn de nasjonale forskriftene, sier han.

Vi spør Eriksen om skrekkbildene dyrevernere har tatt opp i pelsdyrfarmer og som har fått sendetid på NRK.

– Er det spesielle tider på året dyra bites og slåss mer enn ellers?

– Nei, det er særlig i en periode når valpene skal avvennes morsmelka. Da er det veldig viktig at de får solid fôr og rikelig med vann. I tillegg ligger det jo en kamp om rangordning her, som alle steder ellers i dyreverdenen, sier han.

Men oppdretterne er jo heller ikke tjent med rifter og sår i pelsen på skinnene de skal selge, og dyr som får bitt og sår, tas ut og får pleie.