Selger medeierskap

Tror på vekst.

Søker flere venner: Administrasjonssjef Karina Wigum og banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank klar til å selge egenkapitalbevis. 

Nyheter

For å kunne vokse slik prognosene sier mulighetene ligger til rette for, trenger Surnadal Sparebank å få inn mer egenkapital. Derfor tilbyr de medeierskap i banken og mulighet for et utbytte på investeringen på rundt 7,5 prosent, om veksten fortsetter som i dag.

- Dette tallet er ikke noe vi garanterer. Utbytteprosenten vil variere med det resultat banken til enhver tid leverer, men vi tror utbytteprosenten kan ligge rundt 7,5 prosent de neste tre årene, sier banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank.

Surnadal Sparebank har som sikkerhet for sin drift en egenkapital på 363 millioner kroner. Banken håper å få inn 63 millioner kroner i frisk kapital på salg av egenkapitalbevis.

- Surnadal Sparebank har en veldig bra vekst, prognosene tyder på ytterligere vekstmulighet, og da trenger vi større egenkapital som sikkerhet for veksten, sier Troelsen.

Bevisene er pålydende 105 kroner og minimumskjøpet er 100 bevis, et utlegg på 10.500 kroner for å bli medeier i Surnadal Sparebank. Emisjonen er godkjent av generalforsamlingen i banken. Nå skal finanstilsynet godkjenne prospektet og så går banken i gang med folkemøter fra den 6.-20.april. Da er håpet få inn så mange medeiere som mulig. Tre møter finner sted på Skei.

- Det er også en risiko forbundet med å kjøpe egenkapitalbevis. Beviset trenger ikke være lett omsettelig, du vil kanskje heller ikke få samme pris som du ga for det når du ønsker å selge. Men slik det har fungert for Sunndal Sparebank som har gjennomført en slik emisjon, så har de kjøpere i kø og dermed kan de som selger få en litt høyere pris enn de ga, sier Troelsen.

Målet er å få inn ny egenkaptial på fra 42-63 millioner kroner. 42 av dem er det allerede garantert for. Sparebanken håper å få inn så mange nye eiere som mulig.

- Om det skulle tegne seg eiere for mer enn 63 millioner kroner, løser vi det ved at kjøperne blir tilbudt en prosentvis lavere andel bevis enn de har tegnet seg for, ned til minimumsgrensen, sier Troelsen.

De som er interessert har mulighet å tegne seg for bevis fra den 4. til den 20. april. Deretter vil tilbudene gå ut og den 26. blir det så bekjentgjort hvem som blir de nye medeierne i Surnadal Sparebank.

- Så vil vi samle alle egenkapitalbeviseiere i banken og stå for valget av fem representanter fra dem til Generalforsamlingen, sier Trolesen.

Generalforsamlingen øker da fra 18 til 23 representanter. Generalforsamlingen bestemmer utbytteprosent, hvor mye av utbyttet som går til avkastning og hvor mye som settes av på fond for å sikre jevn avkastning i tider med dårlig resultat.

- Etter at vi bekjentgjorde dette første gang har vi hatt mange på tråden, innom banken eller på epost som har spurt om å få kjøpe bevis, enten til seg sjøl eller til barna, sier Troelsen.