Siste frist for å kjøpe egenkapitalbevis

Fredag er siste frist for å kjøpe egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank.
Nyheter

Det begynner å haste dersom noen har tenkt å tegne egenkapitalbevis men ikke gjort det ennå, sier Liv Dalsegg i banken.

Banken har tidligere invitert folk til å bli medeier i en lønnsom bedrift med 174 års historie. Det er utarbeidet et prospekt i forbindelse med tilbud om deltakelse i garantert emisjon i gjennom førstegangsutstedelse av mellom 400.000 til 600.000 egenkapitalbevis i banken.

Bevisene er pålydende 105 kroner og minimumskjøpet er 100 bevis, et utlegg på 10.500 kroner for å bli medeier i Surnadal Sparebank. Håpet få inn så mange medeiere som mulig. I morgen, fredag,  er altså siste frist.