Har fått 332 nye eiere

Stor interesse for emisjon i Surnadal Sparebank.

Flere eiere: Surnadal Sparebank har fått 332 nye eiere som i alt har tegnet for 59,4 millioner kroner i egenkapitalbevis. 

Nyheter

Det var svært stor interesse for å bli medeier i Surnadal Sparebank. Banken har fått 332 nye eiere som i alt har tegnet for 59,4 millioner kroner i egenkapitalbevis. Dette er langt over minimumsbeløpet og garantisummen på 42 millioner kroner.

- Vi er svært godt fornøyd med at så mange benyttet muligheten til å bli medeier i banken. Det har kommet inn et betydelig beløp i ny egenkapital. Nå skal vi igjøre vårt beste for at våre nye eiere skal bli godt fornøyd med investeringen, sier adm.banksjef Allan Troelsen i en pressemelding.

Styret i banken behandlet tildelingen av egenkapitalbevis i styremøte på mandag, etter at banken avsluttet tegningsperioden fredag 22. april. Alle som har tegnet seg har fått tildelt egenkapitalbevis og vil få en bekreftelse på dette en av de nærmeste dagene.

De nye eierne vil etter hvert bli kalt inn til et eiermøte, der de skal velge en valgkomite, som igjen skal innstille for et nytt eiermøte på høsten, hvilke fem eiere som skal representere alle egenkapitalbeviseierne i generalforsamlingen i banken. Det vil etableres et annenhåndsmarked for egenkapitalbevis i banken, der utstedte egenkapitalbevis kan kjøpes og selges. Dermed kan de som ikke har fått tegnet seg eller ønske om å kjøpe ytterligere egenkapitalbevis henvende seg til banken og be om å bli satt på en liste som interessert kjøper av egenkapitalbevis, sier Troelsen.