Sliter med veggdyr

Vanskelige å bli kvitt.

Arkivbilde  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

UDI har innvilget inntil 168.700 kroner til Sunndal Asylsøkermottak til dekning av utgifter knyttet til bekjempelse av veggdyr på 17 boenheter ved den ordinære avdelingen og avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere på mottaket.

Det var rundt årsskiftet 2013/2014 det ble oppdaget veggdyr på enkelte beboerrom på mottaket. Siden har mottaket hatt store utgifter knyttet til arbeidet med å fjerne dem. Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS har vært engasjert, og alle boliger med skadedyr har vært behandlet tre ganger, og blitt frie for skadedyr.

- Når behandling må utførast på nytt i bustadar skuldast dette ny tilførsel av skadedyr, heter det i søknaden om midler fra Sunndal kommune.

Alle beboerne i mottaket har fått informasjon for å hindre spredning av veggdyr.

I 2015 fikk mottaket drøyt 400.000 kroner til samme formål.


Kløe på mottak

Veggedyr invaderte asylsøkermottak i Sunndal - etter omfattende innsats er en kvitt problemet.