Glick får minnestein

Kommunestyret har takket ja til tilbudet fra Jødisk museum om å få lagt ned en minnestein over David Glick på Øratorget.
Nyheter

Etter forslag fra Erling Outzen (SV) i møtet tirsdag, blir det også laget en liten informasjonstavle knyttet til minnesteinen.

Vedtaket i kommunstyret var enstemmig. Snublesteinene er minnesmerker som skal gjøre forbipasserende bevisste på at Holocaust også fant sted akkurat der de befinner seg.


Snublestein på Øratorget?

Minnesteinen over David Glick foreslås plassert på Øratorget.