Tok seg inn i boliger

En mann i 20-åra er i Nordmøre tingrett dømt til betinget fengsel i 14 dager for å ha tatt seg inn i to bolighus i en kommune i Driva-distriktet.
Nyheter

Gardseiendommen, som tidligere var eid av mannens far, ble tvangssolgt, men mannen i 20-åra hadde ifølge dommen fortsatt tilhold på eiendommen.

Namsnammen skiftet lås på bolighusene etter at det ble gjennomført fravikelse på eiendommen. Da mannen oppdaget dette, kontaktet han sin far, som kom og skiftet låser på husene, før de to gikk inn i det ene huset og hentet gjenstander som faren ifølge dommen fraktet vekk med snøskuter.

I Nordmøre tingrett ble den unge mannen frifunnet for å ha medvirket til å ha saget over låsene på husene. At han rent fysisk var til stede da låsene ble brutt opp, var ikke tilstrekkelig til å konstatere medvirkning.

I skjerpende retning la retten vekt på at han tok seg inn i huset etter at faren hadde brutt opp låsen. I formildende retning ble hans unge alder vektlagt, samt at han var sammen med sin far da det skjedde. Retten mener sønnen hadde en mer underordnet rolle.

Fengselsstraffen ble utsatt med en prøvetid på to år.