Nytt liv i gammelt steinbrudd

Spennende planer om helt unikt prosjekt i Halsa.

Hovedbilde av området med fokus på servicepark-delen. Turstiene går tydelig frem i forgrunnen av bildet. I nivåene over døgnhvileplassen og omlastingssentralen kommer først butikk, så restaurant og øverst et uteområde. Til venstre for restaurantområdet kommer motellet. Alt lett tilgjengelig for brukerne av døgnhvileplassen. Illustrasjon: Snøhetta/MIR 

Nyheter

Det finnes ikke noe lignende i Norge. Snøhetta Arkitekter har fått boltre seg og skapt noe helt unikt - som skal gi nytt liv i et gammelt steinbrudd.

- Det som var et sår i landskapet skal nå bli en handels- og servicepark, som skal inneholde alt det vegfarende skulle ønske. Reisende, yrkessjåfører, turister og lokalbefolkning skal finne seg til rette i det som er et helt unikt prosjekt i Norge, heter det i en pressemelding fra Halsahs.no og Jan Erik Glåmen.

I Halsa handels- og servicepark skal det blant annet bli bensinstasjon, butikk, kafé og motell.

Det legges også opp til muligheter for utendørs overnatting. Fra området går det flere turstier. Det er mulig å gå en tur rundt anlegget, opp til nærliggende badeplasser eller videre på en fjelltur. Det er også andre fiske- og badeplasser i området. Planene omfatter også carwalks og sykkelstier.

Glåmen viser til at det gamle steinbruddet ligger i et område som er et knutepunkt mellom mørebyene, Trøndelag, indre og ytre Nordmøre.

- HHS ligger rett ved hovedåren langs vestkysten av Norge og på den mest trafikkerte veien – E39. Betydelig opprusting av vegen er gjort de siste årene, og ytterligere forbedringer ligger inne i Nasjonal Transportplan nå.

Et biogassanlegg er også under planlegging. På den måten skal næringsarealet og servicedelen få varme og energi. Biogassanlegget nyttegjør avfall fra husholdninger, landbruk og havbruk for å skape denne energien.

- Målet er å gjøre hele parken til et miljøfyrtårn.

I pressemeldingen understreker Glåmen:

- Anleggets etterbruk av det gamle steinbruddet er i seg selv en flott måte å spare natur på. Her tas ikke nye urørte areal i bruk. På den måten utnytter vi landskapssåret til nødvendige nyetableringer og lar heller besøkende bruke naturen rundt til turopplevelser.


Ønsker flere med på laget:

Har store byggeplaner

Jan Erik Asbø Glåmen går nå i bresjen for å etablere og bygge ut Halsas største næringsareal, med blant annet døgnhvileplass, drivstoffanlegg og godsterminal. Bakgrunnen er et ønske om å gjøre noe positivt ut av den økende trafikken på E39.