Branntilløp i linoljetank

Avverget katastrofebrann.

Politiførstebetjent Anders Magne Ormset observerer at brannvesenet sprøyter vann over bitene med isolasjon etter hvert som de rives av tanken og kastes ut på plassen.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Det kunne fått store konsekvenser for MøreTre og produksjonen av MøreRoyal da det ble oppdaget branntilløp i en linoljetank i bygget som går under navnet "gammelroyal'n" tirsdag.

- Vi så dampen i dag tidlig, men siden linoljen i tanken varmes opp til 80 grader, regnet vi med at det var bare damp og tenkte ikke noe videre over det, forteller daglig leder Hallvard Brusethaug.

Men så varslet en medarbeider når det gikk mot middagstider at dette måtte han komme og se på.

- Da ble det klart at det var noe mer enn damp, og da var jeg ikke sein om å varsle brannvesenet, forteller Brusethaug.

Sjølantennelse trolig årsak

Han opplyser at det hadde blitt gjort en tabbe under etterfylling av oljetanken. - Oljen holder rundt 20 grader når vi fyller på, men når den så varmes opp til 80 grader, utvides væsken betydelig. Dermed lekket olje ut og trakk inn i isolasjonen på utsida av tanken. Kokt linolje kan jo sjølantenne, så det er det som har skjedd her, forteller han.

Politiførstebetjent Anders Magne Ormset forteller at det dampet kraftig av isolasjonen da brannmannskapene begynte å rive den av tanken, men at den tok fyr da de kastet den ut på plassen og fikk tilført oksygen. Det dreier seg om en linoljetank på 35.000 liter, og det sier seg sjøl at det ville ha fått konsekvenser om den hadde begynt å brenne.

Fem store tanker kunne tatt fyr

Brusethaug opplyser at det står fem slike tanker oppe i andre etasje på "gammelroyal'n".

- Nå føler jeg at alt er under kontroll, men med tanke på hvor mye MøreRoyal vi selger og viktigheten av å opprettholde produksjonen, er det ikke ideelt at denne ene tanken blir ute av drift i en periode. Men med tanken på hva som hadde skjedd om ilden hadde fått tak, blir dette som småtteri å regne, sier han. Han føyer til at det er vanskelig å si noe om skadeomfanget nå, og hvor lenge den ene tanken blir ute av drift.

Men det var altså bare et tidsspørsmål før det kunne ha utviklet seg til en katastrofe med storbrann og langvarig driftsstans.