Mose og gras tetter fiskesperra:

– Ingen fallitterklæring

Mose og gras tetter rista i fiskesperra i Snøvasmelan, og det er stilt spørsmål ved om laksen greier å passere. – Vi har innkjøringsproblemer, men de skal vi løse. Dette er ingen fallitterklæring, sier prosjektleder i Miljødirektoratet, Jarle Steinkjer.

Store vannmasser: Bildet er tatt 29. mai, da det ble målt en vannføring på cirka 318 kubikkmeter vann per sekund ved sperra. Som bildet viser, er rista ganske tett, og vannmassene fosser over.  Foto: Michael Puffer

Nyheter

Fiskersperra i Driva skal hindre laksen i å gå opp i elva, og er første ledd i bekjempelsen av gyro i vassdraget. Om fem års tid skal det ikke lenger finnes laks ovenfor sperra – og da skal elva behandles kjemisk. Men nå stilles det spørsmål ved om sperra fungerer slik den skal – og om laksen greier å passere. Årsaka er at mose, gras og smårusk tetter rista, slik at vannet fosser over framfor å bli filtrert ned gjennom rista.