Vil legge ned andelslag

Rådmannen mener Sunndal kommune bør overta både eiendom og drift i foretaket Sunndalsøra samfunnshus BA.

Eiendomsrett: «Foretakets rolle har ikke vært spesielt synlig siden ombyggingen. Derfor er det naturlig at det nå pekes ut en retning der Sunndalsøra samfunnshus BA blir oppløst, og der kommunen skaffer seg eiendomsrett over grunn og bygg», skriver kultursjef Ole Magne Ansnes i vurderingen av saka. 

Nyheter

Det er kommunestyret som får saka på bordet kommende onsdag. Driva har tidligere skrevet om situasjonen i andelslaget, der det blant annet ikke er avholdt generalforsamling på flere år, foreninger som ikke lenger eksisterer er oppført som andelseiere og regnskapsførselen har vært sviktende.


Reagerer på rot i Sunndalsøra Samfunnshus BA:

Ber kontrollutvalget se på saka

Erling Rød (Frp) i kontrollutvalget reagerer på opplysninger fra Bjørn Stomsvik om situasjonen i Sunndalsøra Samfunnshus BA. Han ber kontrollutvalget kalle rådmann og ordfører inn på teppet.

 

Samfunnshusets andelslag ble etablert allerede på 50-tallet da lag, foreninger, kommunen og lokale banker gikk sammen for å få etablert et lokalt «Folkets Hus» på Sunndalsøra – en arbeidstittel på det som skulle bli Sunndalsøra Samfunnshus, offisielt åpnet og tatt i bruk i 1961. Huset var et viktig samlingspunkt for folk i Sunndal, med stor aktivitet.

I 1992 ble samfunnshus til regionalt kulturhus, men fortsatt – og fram til i dag – har bygget og grunnen vært eid av Sunndalsøra Samfunnshus BA (AL fram til 2006).

Sunndal kommune er største eier i selskapet, og har hatt 59 prosent av aksjene.

Dagens eierskap og drift er forankret i en avtale signert 18.1.1995. «Foretakets rolle har ikke vært spesielt synlig siden ombyggingen. Derfor er det naturlig at det nå pekes ut en retning der Sunndalsøra samfunnshus BA blir oppløst, og der kommunen skaffer seg eiendomsrett over grunn og bygg. Dermed blir alt formelt i orden. Samtidig som alt blir som før», skriver kultursjef Ole Magne Ansnes i vurderingen av saka. Han opplyser at det de siste månedene er gjort flere grep for å rydde opp i uklarhetene rundt foretaket, både orienteringer og drøftingsmøter mellom partene.

«Alt dette for å nøste opp i det som har skjedd – og ikke skjedd», skriver Ansnes.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret skal gi sin representant i årsmøtet til Sunndalsøra samfunnshus BA i mandat til årsmøtet å utrede en opplsøning av foretaket. «Målsettingen er full kommunal overtakelse av eiendom og drift.»


Kultursjefen orienterte om Sunndalsøra samfunnshus

Legger seg flat

– Vi har ikke fulgt opp, det er bare å legge seg flat som kommune, sier Ole Magne Ansnes om Sunndalsøra samfunnshus.