FREDAGSTANKER

Mye skrik og lite ull

"Ingen reform i nyere tid har vært større tidstjuv for lokalpolitikere og kommuneadministrasjonen enn kommunereformen".

Vinner velgere: Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet vinner velgere på å si nei til regjeringens reformpolitikk. Her sammen med partikollega Margrethe Svinvik i forkant av kommunevalget i 2015. Foto: Gøran Rønning  Foto: Gøran Rønning

Det var nesten slik at den som protesterte på det ble sett litt rart på

Nyheter

Torsdag i forrige uke bestemte et knapt stortingsflertall at antallet kommuner her i landet skal reduseres fra 426 til 354. Antallet fylkeskommuner reduseres fra 19 til 11.

Det har vært mye skrik og lite ull rundt kommunereformen som fikk satt en foreløpig sluttstrek for noen dager siden. Regjeringa hadde som målsetting å gjennomføre en kraftig redusering i antallet kommuner. Slik gikk det ikke. Motstanden blant dem som ble berørt ble for stor. I vårt distrikt er det Nesset og Halsa som nå må belage seg på å bli en del av en større og sammenslått kommune. Begge av egen fri vilje.

Ingen reform i nyere tid har vært større tidstjuv for lokalpolitikere og kommuneadministrasjonen enn kommunereformen. Det har vært gjennomført folkemøter og folkeavstemninger, og det har vært produsert tonnevis med dokumenter i forsøket på å klargjøre hva som er den beste løsningen for innbyggerne.

Tidlig i reformen ble det skapt en stemning av at det nesten var umulig å se for seg en framtidig kommune med mindre enn 5000 innbyggere. En tid var også 10000 satt som et mål. Det var nesten slik at den som protesterte på det ble sett litt rart på. Da handlet det om å gå baklengs inn i framtida ...

Lite tyder i dag på at innbyggere i kommuner med langt færre en 5000 innbyggere kommer til å lide nød. Mye vil være avhengig av høstens valgresultat, men det er ikke stemning for tvangssammenslåing blant folk flest – uansett valgresultat.

Det bør bety at det heller ikke vil være mulig å omgå tvangen ved å strupe småkommunene økonomisk.

De siste dagene har det vært stort fokus på Haram kommune som har fått føle på pisken og tvangen i kommunereformen. Kommunen må etter vedtaket i Stortinget belage seg på å bli tvunget inn i storkommunen Ålesund. Protestene er naturlig nok store. Bare 19 prosent av dem som stemte under folkeavstemningen i fjor, ønsket seg inn i storkommunen.

Tidligere i uka kom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på besøk til sunnmørskommunen. Han hadde med seg et budskap mange satte pris på å få høre: Blir det rødgrønt flertall etter høstens valg, skal alle tvangssammenslåinger oppheves!

Senterpartiet har profilert seg som et en klar motstander av den reformpolitikken som dagens regjering har ivret for. De ser ut til å vinne velgere på det. Men også det vil være en politikk som forplikter.

God helg!