Vil ha rekkverk over brua

Kommunestyret i Sunndal deler folks bekymring.
Nyheter

Det er flere som har stilt spørsmål ved trafikksikkerheten for mjuke trafikanter som ferdes på den nye Drivabrua.

Det er i dag ikke noe fysisk skille mellom gang- og sykkelvegen og vegbanen på brua, og særlig er vindforholdene med og skaper farlige situasjoner. 

- På dager med mye vind risikerer mjuke trafikanter å blåse ut i vegbanen, påpekte Stig Rune Andreassen (Frp), da han tok til orde for å ta saka opp til debatt i slutten av kommunestyremøtet på onsdag.

Et samstemt kommunestyre kom fram til at ordfører og kommuneadministrasjon skal følge opp saka overfor Statens vegvesen.