Avluser med sjøvann

Vamar i Halsa avluser laks med sjøvann.
Nyheter

Vamar utvikler lektere med avlusingssystem for oppdrettslaks. Selskapet leier ut tre lektere, mens en fjerde er under bygging. Selskapet har avtale med Salmar for tre av lekterne, mens den fjerde skal til et annet oppdrettselskap i Nord-Norge, melder tk.no.

Avlusersystemet er utviklet av Hydrolcier. De andre tekniske løsningene på lekteren er utviklet av Vamar i samarbeid med underleverandører. Avslusingen skjer ved at laksen sluses gjennom et spylesystem med sjøvann. Rundt 90 prosent av lusa fjernes.

Vamar blei stifta i 2015 og i følge proff.no omsatte selskapet for 12,2 millioner kroner i 2016, med et resultat på vel 5 millioner kroner. Vamar er et søsterselskap av Vaagland Båtbyggeri i Halsa og ledes av Peter Kristjan Vaagland.