Ber om strakstiltak

Jørgen Singsdal ber kommunen iverksette strakstiltak for å unngå ulovlig parkering langs Viromdalsvegen.
Nyheter

Det er stort turistutfart til Nerdalen og Innerdalen, og dette fører til at de kommunale parkeringsplassene på Nerdal blir overoppfylte og at folk derfor parkerer langs kommunevegen.

I et brev til kommunen beskriver Singsdal hvordan bilene blir parkert for langt innpå og gjerne på begge sider av vegen. Dette har ført til at større kjøretøy ikke kommer seg fram. På grunn av feilparkering har tankbilen ikke fått hentet melka. Det er også vanskelig å komme seg fram med større landbruksredskaper.

Singsdal opplyser at det også på vinterstid er vansker i området ettersom mange parkerer for utfart til Dronninga på parkeringsplassen på Dalsbø. Også denne har til tider vært overoppfylt, noe som medfører at folk parkerer på kommunevegen.