- Tidenes beste vekst

Surnadal Sparebank presenterer tidenes beste halvårsresultat.

  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

- Vi har behandlet delårsregnskapet og kan presentere tidenes beste halvårsresultat og tidenes beste vekst, sier administrerende banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank.

Banken rapporterer i en pressemelding om et historisk godt resultat i 2016. Et resultat banken ser så langt i 2017 er vesentlig bedre enn i tilsvarende periode i fjor.

Regnskapet for andre halvår viser at Surnadal Sparebank per andre kvartal har et resultat på 30,8 millioner kroner, mot 23,7 millioner kroner i samme periode i 2016.

- Det økte resultatet skyldes bedre inntjening som følge av en mange nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter. I tillegg har vi klart å holde kostnadene på samme nivå som 2016, sier Troelsen.

Avkastningen på egenkapitalen er på 10,7 prosent etter skatt. Innskuddene har økt med 405 og utlån med 788 millioner kroner de siste 12 måneder. Bankens forretningskapital er nå på 6.582 millioner kroner.

- Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen, sier Troelsen.

Banken opplever meget god utlånsvekst med en økning på 788 millioner kroner eller 16,5 prosent siste 12 måneder. Innskuddsveksten er også høy med solide 405 millioner kroner eller 14,0 prosent siste 12 måneder.