Interessant møte om elvas framtid

Befaring ved laksesperra.

Forklarer: Seniorrådgiver fra Miljødirektoratet Trond Haukebø forklarer generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, hvordan laksesperra er konstruert.  

Nyheter

Styret i Norske Lakseelver inviterte onsdag blant annet til befaring til laksesperra i Snøvasfossan.

Invitasjon var sendt til referansegruppa i Drivaregionen. Etter at deltakerne først hadde vært på omvisning hos Nofima, der lukkede oppdrettsløsninger var temaet, bar det opp til laksesperra der prosjektleder Trond Haukebø fra Miljødirektoratet viste de tilreisende rundt på anlegget som nå er under fullføring.

Haukebø redegjorde for historien bak dette prosjektet, samtidig som han også var innom de innkjøringsproblemene man hadde støtt på i oppstartingsfasen. Men ingen av disse er, så langt en har oversikt over per i dag uløselige, i følge Haukebø. Med på omvisninga var også fiskesperreansvarlig Michael Puffer og fagsjef hos Fylkesmannen, Jon Ivar Eikeland.

Etter befaringen samlet deltakerne seg til middag ved Trædalsstuene og videre diskusjoner. Her var det ventet at flere lokale deltakere også ville slutte seg til – både fra elveeierne og den lokale jeger- og fiskeforeninga. På programmet her sto blant annet lokalt engasjement for laksen og sjøørreten – samt hvordan man kan jobbe med rekruttering. Hva skal til for å gjenreise Driva som en av landets flotteste lakse- og sjørretelver? Deltakerne ble også oppfordret til å dele sine erfaringer med gyro i eget vassdrag, samt håndtering av fisk som skal gjenutsettes. Innspill var også ønsket om hva Norske Lakseelver kan hjelpe til med.

Mer om dette kan du lese i Driva sin fredagsutgave.