- En unik norsk verdi:

Jakt for folk flest

- Skogen, jakta og naturen skal være for alle. Den verdien det er å nyte vår felles natur bør vi ta vare på.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Innlegg av Kjersti Stenseng, partisekretær, og Knut Storberget, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet:

Skogen, jakta og naturen skal være for alle. I Norge er vi heldige som er omgitt av fantastisk natur, som er tilgjengelig for folk flest. Det er en verdi det er verdt å ta vare på. At vi eier skogen i lag, er en garanti for vår felles tilgang til jakt og fiske, og det er et premiss for at friluftslivet er tilrettelagt for alle.  Derfor er det å si nei til salg av Statskog, et nei til salg av Norge.

Tilbud om  jakt på storvilt og småvilt, salg av fiskekort, og utleie av koier og hytter til en rimelig penge gjør terskelen lav for å få høste av naturens ressurser. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at jegere, fiskere og friluftsinteresserte får gode naturopplevelser i skog og fjell. Selges skogen til private, har vi ingen garanti for at nye eiere vil tilby det samme.

Derfor går Arbeiderpartiet imot Høyre og FrPs ønske om å selge like mye skog som vi har kjøpt opp de siste årene. Vi har nådd grensa for hvor mye mer som kan selges som arronderingssalg, når eiendommene som legges ut for salg, blir for store. De eiendommene H/FrP selger ut nå, er ofte for store og for dyre til at lokale skogeiere kjøper skogen. Dermed ender vi opp med at rike forretningsfolk utenbygds fra kjøper opp jaktterreng for seg selv og sine venner. Da bør vi stoppe opp og sette foten ned.

At et salg vil utestenge mange jegere og fiskere fra jaktterreng og fiskevann, bekreftes av Statskog selv i sin utredning om skogsalg som tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug bestilte. Der skriver nemlig Statskog rett ut at de ikke har funnet virkemidler for å sikre tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv hvis skogen selges.

Allerede i dag er antall tilbud for allmennheten langt lavere enn etterspørselen. Det er et stort press på offentlig jakt- og fisketerreng, og vi kan trygt anta at flertallet av jegere og fiskere ikke har tilgang til egen eller bekjentes eiendom med jakt- og fiskerett. Et storstilt skogsalg rammer derfor først og fremst folkejakta, mens «jaktadelen» og deres venner får anledning til å erverve seg nye områder til privat bruk. 

Statskog er for eksempel landets største tilbyder av elgjakt, og fordeling av tilgang til terreng foregår på en rettferdig måte gjennom søknad og trekning. På storviltjakt er det få eller ingen private tilbydere som legger ut sine tilbud med priser og betingelser på nett. Om Statskogs tilbud om elgjakt blir borte, blir det dermed bekjentskaper og lommebok som avgjør om du får mulighet til å jakte elg. Vi vet også at prisene på private rypeterreng kan være svært høye, og Statskog sikrer tilgang til rimelig jakt for alle.

På høyresida i politikken brukes det at vi eier lite skog i fellesskap i Norge som et argument for å selge ut enda mer. Det er en underlig logikk. Arbeiderpartiet mener tvert i mot at det er viktig å ta vare på våre felles naturressurser, ikke selge dem ut bit for bit.

Den verdien det er å nyte vår felles natur bør vi ta vare på. Da trenger vi en ny regjering som sier nei til salg av Norge. Arbeiderpartiet er garantisten for at folkejakta består. Skitt jakt, og godt valg!