Må vente to år

Rådmannen tror ikke Høgberget er utbyggingsklart før om tidligst to år.
Nyheter

Rådmann Knut Haugen sier det vil ta 2-3 år før det blir klart å bygge i det kommunale byggefeltet kommunen ønsker å legge ut i Høgberget. Dette som svar på spørsmålet fra kommunestyrerepresentant Egil Nedal (Ap).

Rådmannen begrunner den lange tiden det vil ta med flere ting. Kommunen må komme til enighet med gruneiere om pris for området. Det er en bekk i området som må gjøres noe med og det har vært kapasitetsproblemer på planlegginsgsida hos kommunen.

Rådmannen tror likevel han kan lyse ut planlegginga av området på anbud snart og at det da kan foreligge en sak for hovedutvalget for Teknikk, miljø og næring før jul.

- Men før saken kommer til endelig behandling i kommunestyret tor jeg nok det kommer til å ta to og et halvt år, for det er et litt vanskelig område, sier Haugen.


Etterlyser framdrift

To kommunestyrerepresentanter etterlyser framdrift på nytt kommunalt boligområde.