Sovnet bak rattet

Kvinna i 70-åra sovnet bak rattet. Nå må hun betale bot, og mister også førerkortet for en periode.
Nyheter

Det var i mai i år kvinna sovnet bak rattet da hun kjørte gjennom Rindal. Bilen kjørte utfor vegen og over et jorde. Det oppsto skader på bilen, samt mindre skader på en bygning hun kjørte inn i.

I retten avga kvinna nylig en uforbeholden tilståelse, og opplyste at hun aksepterte å betale en bot for brudd på vegtrafikkloven. Imidlertid mente kvinna at den foreslåtte tapstiden for førerretten på seks måneder var for lang, og argumenterte med at hun trenger førerkortet for å kunne utføre jobben sin. Dette avviste retten. Det skal svært sterke grunner til for ikke å idømme tap av førerrett eller å redusere tapstiden, påpekte retten.

– Hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling veier tyngst.

Kvinna ble dømt til å betale en bot på seks tusen kroner. Hun mister førerretten for fire måneder. Tapstiden ble kortet ned som følge av at hun fikk beslaglagt førerkortet først mer enn fem uker etter trafikkuhellet, og at hun fikk det tilbakelevert i september etter at politiet hadde oversittet fristen for oversendelse til tingretten.